GS-potten

GS disponerer 100 000 kr vi har fått utdelt av FS. Disse skal gå til prosjekter som gagner Huset som helhet og bevilges til de som søker av disse midlene. Søknader behandles løpende etter kriterier som relevans for Huset, spredning av pengene på flere gjenger og behov.

Prosjekter som kan finansieres gjennom gjengbudsjetter vil ikke få tildelt penger, det samme med prosjekter som ikke tilfører Samfundet som organisasjon verdi. Det kan ikke søkes penger av denne potten og til FS samtidig, da disse pengene kommer fra samme sted.

Hvis du har noen spørsmål om hva du kan søke til, så er det bare å sende mail til leder eller din virksomhetsområdekontakt

Scenetekniskpott

Potten har 100.000,- tilgjengelig hvert år, og er primært ment for innkjøp der det er kritisk at prosessen går fort. Et innkjøp som tar en større del av potten kan godkjennes om det vurderes som særdeles kritisk. I den andre enden kan man også få godkjent mindre kritiske innkjøp dersom det ikke tar en stor del av potten( f.eks. 7500,-).

Søknader sendes til gs-teknisk@samfundet.no