Gjengsekretariatets møteprotokoll

Her finner du Gjengsekretariatets offisielle møteprotokoll. Her ser du i grove trekk hva som har blitt diskutert, samt hva som har blitt vedtatt av GS.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Her vil det komme flere møteprotokoller etterhvert!

Lenker: Start