Nybygg-vedtak

Prosessen rundt nybygg på fengselstomta bak Samfundet er pågående, vi ser derfor behov for å ha et levende dokument som det går ann å støtte seg på, paralelt med vedtakene i FS-bok 2020. Dette er den siden. Her finner du alle vedtak gjort i Finasstyret som dreier seg om nybygg.

Vedtak 1

Vedtatt på FS-møte DATO

Vedtakstekst: Nybygg er bra!