IØ1000 Ledelse i Praksis v/NTNU

Målet med Ledelse i praksis er å utvikle studentens ferdigheter innen praktisk ledelse, ved å kombinere teori og praktisk erfaring fra lederverv i en studentdrevet organisasjon. Alle gjengsjefer oppfordres til å ta dette faget, da en får mye mer utav sin rolle som gjengsjef. Det er gode og interessante forelesninger og man får virkelig uttelling for de ved å kunne se hvordan dette faktisk fungerer i praksis. Det er også mye hjelp i det ved at man får reflektert godt over egen rolle og valgene og oppgavene man utfører som gjengsjef.

Faget er et tilbud til gjengsjefer på Samfundet, UKE-styret, ISFiT-styret og gruppeledere i NTNUI. Faget innebærer at man tar 15 studiepoeng, fordelt på to semester. Man får ikke uttelling for studiepoengene før avsluttende oppgave er levert og godkjent. Faget har 3 forelesninger og 3 øvinger i semesteret. Alle forelesningene er obligatoriske og man må stå på alle øvingene for å få lov til å gå opp til avsluttende oppgave. Faget Ledelse i praksis har ikke eksamen, men en avsluttende oppgave som skal leveres inn ved slutten av det andre semesteret.

De fra Samfundet har en egen studentassistent som også har bakgrunn og vært aktiv på Samfundet. Man kan selvfølgelig også anmode om å få øvingene sine rettet av studentassistenten fra NTNUI om dette er ønskelig av noen som helst grunn.

Alle henvendelser angående LiP skal sendes til Stud.ass Marte Grytan på m.grytan@gmail.com.

Mer informasjon
Fagbeskrivelse