HMS

Studentersamfundet jobber aktivt med å gjøre "Det Runde Røde" til en god plass å være, både som frivillig og ansatt.

Studentersamfundets håndbok for helse, miljø og sikkerhet beskriver hvilke mål og prinsipper som legges til grunn for arbeidet med HMS i Studentersamfundet. Håndboka beskriver i detalj hvordan det systematiske HMS-arbeid er organisert, og utdyper HMS-modellen for hvordan gjennomføre systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid. Boka er ment som et verktøy i de frivillige og ansattes arbeid med HMS.

Kravene i HMS-systemet er lagt tett opp til kravene som stilles i ISO14001 Miljøstyringssystemer, som følge av at Studentersamfundet jobber mot å bli miljøsertifisert.

Studentersamfundet har et HMS-utvalg som har som oppgave å i samarbeid med daglig leder jobbe helhetlig med HMS-problemstillinger og ellers sørge for kontinuitet i dette arbeidet.

Last ned HMS håndboken.

Baksida

Baksida er samfundets nettverk for å fange opp problemer relatert til rusmisbruk, depresjoner og arbeidsbelastningsproblemer. Alle gjengene har en baksidakontakt. Denne sitter ikke i styret i gjengen, og alle i gjengen kan ta kontakt med baksidakontakten.

Det er opprettet en mailingliste baksida@samfundet.no, alle baksida kontaktene skal stå på denne mailinglisten.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på mail eller direkte med noen av medlemmene våre. Det medlemmet i GS som til en hver tid er baksidakontakt kan nåes på gs-baksida@samfundet.no. Baksidakontakt i alle gjengene på samfundet skal ha mailadressen gjeng-baksida@samfundet.no.