Baksida

Baksida er Samfundets nettverk for å fange opp problemer relatert til rusproblematikk, psykiske plager, uønsket seksuell oppmerksomhet, arbeidsbelastningsproblemer og lignende blant de frivillige på huset.

Alle gjengene har en baksidekontakt. Denne sitter ikke i styret i gjengen, og alle i gjengen kan ta kontakt med baksidekontakten. Baksidekontakt i alle gjengene på Samfundet skal ha mailadressen gjeng-baksida@samfundet.no. Dersom man ønsker kontakt med noen som ikke er tilknyttet sin gjeng kan man ta kontakt med baksideansvarlig på gs-baksida@samfundet.no.

Har du spørsmål eller lignende så ta gjerne kontakt med baksideansvarlig i GS på mail eller direkte. Mailadressen til baksideansvarlig er gs-baksida@samfundet.no