Arrangement

Mingle Vingle

Mingle Vingle er stedet for å få svar!

I starten av hvert semester arrangeres Mingle Vingle for alle ny-opptatte gjengmedlemmer på Samfundet. I tillegg til diverse nyttig informasjon om livet på Samfundet, er det en gyllen sjanse til å bli kjent med folk fra andre gjenger.

Tvangssosialisering? Neida, bare moro!

Gjengsjefseminar (GSS)

Hvert semester samles gjengsjefene ved Samfundet til Gjengsjefseminar (GSS) i regi av GS. Her diskuteres ulike tema knyttet til gjengsjefrollen, og man får muligheten til å dra erfaringer på tvers av gjengene. GSS er en obligatorisk del av faget Ledelse i Praksis.

Baksidakurs

Hvert semester tilbyr vi kurs til baksidakontaktene og gjengsjefene i hver gjeng. På disse kursene gir vi opplæring i hva det vil si å være baksidakontakt, gjennom forelesninger, caser og diskusjoner. Her bruker vi både interne og eksterne foredragsholdere for å belyse situasjonene gjengsjefene og baksidakontaktene må forholde seg til, pluss at deltakerne deler av sine egne erfaringer.

Se http://gs.samfundet.no/hms.php for en nærmere beskrivelse av Baksida.

Mellomlederkurs

Mens gjengsjefene våre får et bredt kurstilbud gjennom faget "Ledelse i praksis", har vi mange lederstillinger på Samfundet som ikke dekkes av dette tilbudet. Vi vil derfor tilby mellomlederne våre et kurs med fokus på det å være leder. Hvordan er det å være ny som leder? Hva vil det si å være leder i en frivillig organisasjon? Hvordan er det å være leder for vennene dine? Dette og flere problemstillinger har de siste årene blitt nøye gjennomgått av vår faste foredragsholder Stein Wesenberg, som også foreleser i LiP.