Velkommen til Gjengsekretariatet!

Vi er en av Finansstyrets undergrupper ved Studentersamfundet i Trondhjem. Vi er et saksforberedende organ for Finansstyret. Oss kan du kontakte om du ønsker å søke om stort og smått. Samt informasjon om det meste som skjer på Samfundet.

Vi arrangerer Gjengsjefseminar (GSS), Mingle Vingle for alle nyopptatte på Samfundet og en rekke med Bakside-, HMS- og andre kurs.

  1. Formål
    1. Gjengsekretariatet skal drive saksforberedelse og -oppfølging for Finansstyret i forhold som vedrører foreningsvirksomheten og gjennomføre vedtak fattet av Finansstyret i samme saksområde. Gjengsekretariatet skal særlig virke i administrative og felles anliggender for gjengene, og i saker som ikke fanges opp av eksisterende gjengers ansvarsområder. Gjengsekretariatet er underlagt Finansstyret.
    2. Gjengsekretariatet skal være koordinerende, samarbeidsskapende og arbeide for å bedre kommunikasjonen mellom gjengene, forretningsdriften og Finansstyret. Gjengsekretariatet skal fungere som ressurs- og kompetansesenter for gjengene, og bidra til erfaringsoverføring og kontinuitet i foreningsvirksomheten. Gjengsekretariatet vil også arbeide med organisatoriske oppdrag gitt av Finansstyret og etter eget initiativ.

For spørsmål eller henvendelser til GS, ta kontakt med oss på mail eller ta direkte kontakt med noen av medlemmene våre.

Mail
gs@samfundet.no
Post
Studentersamfundet i Trondhjem
Gjengsekretariatet
Elgesetergate 1
7030 Trondheim